6-9

Stor-Nova är den vardagliga benämningen på Nova Montessoriskola 6-9 och skolan ligger i Forsgläntan i östra Kungsbacka. Stor-Nova inryms i moderna, ljusa och luftiga lokaler. Generösa gemensamma ytor inbjuder till kontakt mellan de olika klasserna och man hjälps åt med både skolarbete och aktiviteter på rasterna.

Schemat är uppdelat på förmiddags- och eftermiddagspass med en timmes lunchrast. Lärarnas förhållningssätt utgår från elevernas nivå och intressen och Lgr 11 styr innehållet i undervisningen.

På Stor-Nova finns fyra klasser och totalt omfattar det cirka 120 elever. Stor-Nova är ett relativt litet högstadium där alla känner alla och barnen kan arbeta i en trygg miljö. Alla elever från vårterminen i åk 6 får låna en iPad att ansvara för under sin högstadietid.

Skoldagarna börjar 8.30 och har lunchrast mellan 11-12. Sluttiderna varierar under veckan för de olika klasserna. Idrottslektionerna har vi i idrottshallen bredvid skolan och undervisningen i slöjd och hemkunskapen sker i Vittras lokaler.

Språkvalen vi erbjuder är franska, spanska eller svensk/engelska.

Kontakta oss:

Nova Montessoriskola
Box 10201
434 23 Kungsbacka

Telefon: 0300-334 70

Besök oss:

Nova Montessoriskola F-5
Linimentsvägen 5
434 32 Kungsbacka 

Nova Montessoriskola 6-9
Gamla forsvägen 1A
434 47 Kungsbacka