Allmänt om Nova

Nova Montessoriskola är för barn från 1 år upp till årskurs 9 och ligger i centrala Kungsbacka.

Montessoripedagogikens principer genomsyrar vårt arbete genom att ge alla barn möjlighet att nå målen i skollagen. Vi sätter barnet i centrum genom att stimulera och inspirera till utveckling utifrån barnets behov och lusten att lära.

Nova Montessoriskola är en ekonomisk förening där föräldrarna är medlemmar, och skolan drivs helt utan vinstintresse.

Skolchef, rektor för grundskola och rektor för förskolan, driver den pedagogiska verksamheten tillsammans med personalen. Föräldrarna har möjlighet att bidra med sin kunskap och kompentens genom ett aktivt deltagande i föreningen, via praktiskt arbete eller aktiv i styrelsen.

Nova Montessoriskola är stolt över att vi enbart har behöriga och legitimerade lärare.

Historia

Nova Montessoriskola startade hösten 1999 i tillfälliga lokaler på Verkstadsgatan. Höstterminen 2000 flyttade 40 förskolebarn och 115 skolelever samt personal in i vår nybyggda skolbyggnad i Signeskulle. Lagom till terminsstart hösten 2002 stod Stor-Nova klart med årskurserna 6-9.
Novaandan, som grundlades under ”nybyggartiden” på Verkstadsgatan, präglas bl.a. av den trygghet och harmoni som personal och elever ständigt arbetar med i en skola där seriositet och arbete på intet sätt står i motsatsförhållande till det roliga. Nova är den lilla skolan med det stora hjärtat.

Traditioner och Högtider

Novas högtider och traditioner skapar gemenskap och är kryddan i vår Nova-anda.

Kickoff

Stornova arrangerar ett dagsläger vid höstterminens start för att elever och personal ska lära känna varandra. Årskurs 9 är ansvariga för att planera aktiviteterna. Vårdnadshavare hjälper till med olika bestyr.

FN-dagen

Varje år uppmärksammar vi FN-dagen på olika sätt utifrån elevernas ålder och intresse.

Öppet Hus

Varje år genomför vi öpppet hus på båda skolorna. På Lillnova bjuds alla intresserade in och årskurs 4 är värdar under kvällen. På stornova är endast blivande till årskurs 6 inbjudna. Elever i årskurs 8 berättar under kvällen om hur det är att vara elev på stornova.

Julpyssel

Fredagen innan första advent arrangerar årskurs 9 och deras vårdnadshavare ett julpyssel. Alla barn/elever och nära och kära är välkomna att pyssla, fika och dansa in julen på Stor-Nova.

Nobeldagen

Vi uppmärksammar Nobeldagen på olika sätt i verksamheten. På Lillnova brukar vi anordna en Nobelmiddag vid lunchen. Ibland uppfinner barnen / eleverna egna uppfinningar och medaljer delas ut.

Lucia

Novas elever får njuta av luciatåg som hålls av årskurs 5 och 9 tillsammans. Förskolan firar Lucia gemensamt på avdelningarna följt av fika.

Vinteravslutning

Vinteravslutning startar med en grötfrukost i skolan. Därefter firas avslutningen för hela Nova, från förskolan upp till årskurs 9, och i en samlingslokal utanför Nova. Här bjuder eleverna på sång och musik i olika former. Mössens jul sjungs som avslutning av barnen på förskolan tillsammans med årskurs 9.

Årsstämma

I mars håller föreningen årsstämman där alla medlemmar är inbjudna. Styrelsen väljs av medlemmarna på mötet. Under årsstämman redogörs den ekonomiska situationen för skolan samt verksamhetsberättelse.

Valborg

Lillnova sjunger in våren tillsammans vid flaggstången och gör ett vårskrik.

Novadagen

En söndag i maj firas Novadagen. Dagen är fylld av aktiviteter, musik och mat som arrangeras av barn/elever och föräldrar från förskolan upp till årskurs 5. Syftet med dagen är att barn och föräldrar på Nova Montessoriskola träffas på ett trevlig och informellt sätt på Lill-Novas skolgård. De pengar som samlas in går oavkortat till barnen/eleverna som en guldkant i vardagen.

Förskolans dag och Fritidshemmets dag

Vi firar dessa dagar på olika sätt utifrån önskemål från barn / elever och personal.

Sommaravslutning

Lill-Nova och Stor-Nova har separata sommaravslutningar. På Lill-Nova träffas vi på skolgården och njuter av sång och tal. Årskurs 5 som ska upp till Stor-Nova och bli årkurs 6 tackas av, årskurs 5 delar ut kunskapsäpplet till förskolebarnen som ska börja i Förskoleklass. Därefter är det stort tårtkalas med ljuvliga sommartårtor i varje klass.

Stor-nova har sin avslutning på eftermiddagen och träffas i skolan. Årskurs 9 tackas av med en middag och går vidare ut i livet.

Vernissage

Eleverna på Nova arrangerar med jämna mellanrum evenemang med olika inriktning beroende på elevernas och pedagogernas önskemål. Elever och föräldrar blir inbjudna att njuta av evenemanget och lära sig nya saker.

Städdagar

En lördag per termin hjälps vårdnadshavare åt att storstäda skolorna.

Kontakta oss:

Nova Montessoriskola
Box 10201
434 23 Kungsbacka

Telefon: 0300-334 70

Besök oss:

Nova Montessoriskola F-5
Linimentsvägen 5
434 32 Kungsbacka 

Nova Montessoriskola 6-9
Gamla forsvägen 1A
434 47 Kungsbacka