Lediga Tjänster

Just nu har vi tyvärr inga fasta lediga tjänster, men vi har ett stort behov av timvikarier!

Kontakta Susanne på 0300-334 72 eller susanne.berntsson@montenova.se

Om Nova

Nova Montessoriskola i Kungsbacka är en fristående och obunden skola med cirka 320 elever fördelade på förskola, förskoleklass-5 och fritidshem samt 6-9.

Skolans arbete präglas av frihet under ansvar.

Vill Du vara med och utveckla en montessoriskola i tiden, där tradition harmonierar med nytänkande?
Vill Du, tillsammans med övriga medarbetare, i enlighet med gällande läroplan och verksamhetsmål, ansvara för, planera, genomföra och utvärdera det pedagogiska arbetet?

Vi utbildar världsmedborgare för ett livslångt lärande. Skolan drivs utan vinstintresse, en ekonomisk förening ägd av föräldrarna. Skolans resultat ligger i topp i Kungsbacka och har en god ekonomi som svara väl upp till bl.a. skolinspektionens och skolverkets rekommendationer för friskolor.

Vi arbetar i arbetslag och har 3 parallella grupper i F-1, 2-3, 4-5 och åldershomogent i 6-9.

Skolans hela verksamhet skall vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet och evidens med ett ”alltid fokus” på elevens rätt till en utvecklande förskola, fritidsverksamhet och utbildning med verksamhetens/skolans kompensatoriska uppdrag.

Ser Du dessutom möjligheter i det mesta? Då är Du välkommen med Din ansökan!

Hos oss kan du till exempel arbeta som barnskötare, förskollärare, grundskollärare, specialpedagog, fritidspedagog, husmor och vaktmästare.

Idag är vi drygt 48 anställda. Vi söker alltid efter vikarier som kan komma in med kort varsel. Är du intresserad så skicka in en presentation av dig själv till rektor Catharina Andersson catharina.andersson@montenova.se eller administratör Susanne susanne.berntsson@montenova.se.

Innan man börjar att arbeta på Nova Montessoriskola behöver vi ett utdrag från Belastningsregistret (begärs från Rikspolisstyrelsen) 

Kontakta oss:

Nova Montessoriskola
Box 10201
434 23 Kungsbacka

Telefon: 0300-334 70

Besök oss:

Nova Montessoriskola F-5
Linimentsvägen 5
434 32 Kungsbacka 

Nova Montessoriskola 6-9
Gamla forsvägen 1A
434 47 Kungsbacka