Lediga Tjänster

Grundskollärare Ma/No

Lärare i grundskolan, årskurs 7-9

Nu letar vi efter en vikare till Stor-Nova (åk 6-9) som under våren kan undervisa i matte och No. Alla elever på 6-9 har tillgång till digitala medel och vi vill erbjuda eleverna möjlighet till att arbeta digitalt inom alla ämnen.

Som lärare på Nova blir du mentor för elever på högstadiet. På skolan är det ett stort fokus på mentorsskapet. Vi har sett att det gett fina resultat för eleverna att ha en mentor som handleder och coachar så att eleven i fråga kan få de bästa förutsättningarna att nå full måluppfyllelse.

Vi önskar att det finns ett intresse att undervisa de elever som har svårigheter inom ämnet såväl som att utmana de elever som behöver mer utmaningar. Vi vill att vår nästa kollega är med och främjar det kollegiala lärandet och tar initiativ till ämnesövergripande arbete. Vi vill att du har grundinställningen att alla kan lyckas. Vi strävar efter att lära av varandra och vi vill utvecklas tillsammans. Vi arbetar för trygghet och fokuserar på att utveckla områden kring elevernas ansvarstagande och anpassade undervisning utifrån elevens behov och förutsättningar.

Om Nova

Nova Montessoriskola i Kungsbacka är en fristående och obunden skola med cirka 320 elever fördelade på förskola, förskoleklass-5 och fritidshem samt 6-9.

Skolans arbete präglas av frihet under ansvar.

Vill Du vara med och utveckla en montessoriskola i tiden, där tradition harmonierar med nytänkande?
Vill Du, tillsammans med övriga medarbetare, i enlighet med gällande läroplan och verksamhetsmål, ansvara för, planera, genomföra och utvärdera det pedagogiska arbetet?

Vi utbildar världsmedborgare för ett livslångt lärande. Skolan drivs utan vinstintresse, en ekonomisk förening ägd av föräldrarna. Skolans resultat ligger i topp i Kungsbacka och har en god ekonomi som svara väl upp till bl.a. skolinspektionens och skolverkets rekommendationer för friskolor.

Vi arbetar i arbetslag och har 3 parallella grupper i F-1, 2-3, 4-5 och åldershomogent i 6-9.

Skolans hela verksamhet skall vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet och evidens med ett ”alltid fokus” på elevens rätt till en utvecklande förskola, fritidsverksamhet och utbildning med verksamhetens/skolans kompensatoriska uppdrag.

Ser Du dessutom möjligheter i det mesta? Då är Du välkommen med Din ansökan!

Hos oss kan du till exempel arbeta som barnskötare, förskollärare, grundskollärare, specialpedagog, fritidspedagog, husmor och vaktmästare.

Idag är vi drygt 48 anställda. Vi söker alltid efter vikarier som kan komma in med kort varsel. Är du intresserad så skicka in en presentation av dig själv till rektor Catharina Andersson catharina.andersson@montenova.se eller administratör Christel Stegland christel.stegland@montenova.se .

Innan man börjar att arbeta på Nova Montessoriskola behöver vi ett utdrag från Belastningsregistret (begärs från Rikspolisstyrelsen) 

Kontakta oss:

Nova Montessoriskola
Box 10201
434 23 Kungsbacka

Telefon: 0300-334 70

Besök oss:

Nova Montessoriskola F-5
Linimentsvägen 5
434 32 Kungsbacka 

Nova Montessoriskola 6-9
Gamla forsvägen 1A
434 47 Kungsbacka