Lediga Tjänster

Engagerad och driven skolchef till Nova Montessoriskola, Kungsbacka

Har du ett stort engagemang och är genuint intresserad av skolutveckling?
Är du en utvecklande och målmedveten ledare som får människor med dig?
Då är du kanske vår nya skolchef för Nova Montessori, den lilla skolan med det stora hjärtat i centrala Kungsbacka!
Här utbildar vi öppna, nyfikna och trygga individer för framtiden.

Nova Montessoriskolas verksamhet vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.
Montessoripedagogikens förhållningssätt genomsyrar vårt arbete genom att ge alla barn möjlighet att nå målen i skollagen. Vi sätter barnet/eleven i centrum genom att stimulera och inspirera till ständig utveckling.
På Nova Montessoriskola är vi stolta över att enbart ha legitimerade lärare.
Nova Montessoriskola är en ekonomisk förening (Huvudman) där föräldraengagemanget är stort och verksamheten bedrivs helt utan vinstintresse.

ARBETSUPPGIFTER

I rollen som Skolchef är du även rektor för årskurs 6-9. Du ansvarar för den övergripande pedagogiska utvecklingen och samordningen inom området förskola och skola (F-9).
Verksamhetsområdet består av en förskoleenhet och två grundskoleenheter.
Det är en samordnande roll med ansvar för den långsiktiga planeringen av hela verksamheten.

Du är ett bollplank till rektor för F-5 i pedagogiska frågor och leder systematiskt den övergripande planeringen för verksamhetsutveckling-, lokal- och kompetensförsörjning.
Du ingår i skolans styrelse och arbetar med strategiska frågor samt ansvarar ytterst för helheten.
Som skolchef lämnar du önskade rapporter och håller skolans styrelse informerad om den löpande driften.

I uppdraget ingår planering, uppföljning och implementering av beslut och genom tydlig kommunikation driver du skolans ledningsgrupp, administration och serviceenhet framåt.
Du har det övergripande arbetsgivaransvaret och därtill innefattade arbetsuppgifter.
I rollen ingår även en samverkande funktion med kommunens representanter och andra friskolor i vår närhet.

Till stöd i ditt arbete finns rektor för F-5 med ansvar för bl.a. schemaläggning, resursfördelning, konkretisering av läroplanens mål samt pedagogisk ledare för lärare/pedagoger och övrig personal.
I denna roll stödjer du rektor och ger förutsättningar för denne att lyckas i sitt uppdrag och för att alla elever ska nå målen.

Vi erbjuder dig ett mycket omväxlande arbete och stimulerande utmaningar som tar dig och Nova Montessoriskola in i framtiden.

KVALIFIKATIONER

Vi söker dig som har en pedagogisk examen på högskolenivå och en rektorsutbildning.
Vi tror att du har flera års erfarenhet av arbete i pedagogisk verksamhet, förskola och skola samt mångårig erfarenhet som chef (vi ser med fördel att du framgångsrikt har drivit utvecklingsprocesser med fokus på lärande).
Det är också en fördel om du har verkat som chef för andra chefer och ledare.
Har du erfarenhet från en offentlig verksamhet i allmänhet och skolverksamhet i synnerhet är det meriterande. Vi ser positivt på om du arbetat aktivt med ditt ledarskap och har en eller ett par ledarutbildningar som grund samt ett medvetet förhållningssätt till ditt ledarskap.
För oss på Nova Montessoriskola är det viktigt att du har god förmåga att uttrycka dig väl i såväl tal som skrift och är van att ha IT stöd som självklara verktyg i ditt arbete.
Du förstår vikten av samverkan och har god förståelse för personal- och ekonomifrågor.

För att trivas hos oss och lyckas med ditt uppdrag behöver du vara en god kommunikatör och lyhörd chef. Du har en stark drivkraft i att vilja möta såväl personal som vårdnadshavare, är synlig i organisationen samt förstår människors olika bakgrund och förutsättningar – något som kräver både mod och ödmjukhet. Du borgar för en helhetssyn på verksamheten, är välorganiserad, kvalitetsmedveten och har förmågan att prioritera.
I denna rekrytering lägger vi stor vikt vid dina personliga egenskaper och att du fungerar i arbetslaget på den lilla skolan.

Anställningens omfattning

100%
Tillsvidare
Tillträde enligt överenskommelse

Din ansökan skickar du till ordforande@montenova.se senast den 6 april 2021.
Intervjuer sker löpande.
Frågor om tjänsten besvaras av Ordförande Nova Montessoriskola, Niclas Lilja på tel 0793-393 557

Välkommen med din ansökan!

Om Nova

Nova Montessoriskola i Kungsbacka är en fristående och obunden skola med cirka 320 elever fördelade på förskola, förskoleklass-5 och fritidshem samt 6-9.

Skolans arbete präglas av frihet under ansvar.

Vill Du vara med och utveckla en montessoriskola i tiden, där tradition harmonierar med nytänkande?
Vill Du, tillsammans med övriga medarbetare, i enlighet med gällande läroplan och verksamhetsmål, ansvara för, planera, genomföra och utvärdera det pedagogiska arbetet?

Vi utbildar världsmedborgare för ett livslångt lärande. Skolan drivs utan vinstintresse, en ekonomisk förening ägd av föräldrarna. Skolans resultat ligger i topp i Kungsbacka och har en god ekonomi som svara väl upp till bl.a. skolinspektionens och skolverkets rekommendationer för friskolor.

Vi arbetar i arbetslag och har 3 parallella grupper i F-1, 2-3, 4-5 och åldershomogent i 6-9.

Skolans hela verksamhet skall vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet och evidens med ett ”alltid fokus” på elevens rätt till en utvecklande förskola, fritidsverksamhet och utbildning med verksamhetens/skolans kompensatoriska uppdrag.

Ser Du dessutom möjligheter i det mesta? Då är Du välkommen med Din ansökan!

Hos oss kan du till exempel arbeta som barnskötare, förskollärare, grundskollärare, specialpedagog, fritidspedagog, husmor och vaktmästare.

Idag är vi drygt 48 anställda. Vi söker alltid efter vikarier som kan komma in med kort varsel. Är du intresserad så skicka in en presentation av dig själv till rektor Catharina Andersson catharina.andersson@montenova.se eller administratör Christel Stegland christel.stegland@montenova.se .

Innan man börjar att arbeta på Nova Montessoriskola behöver vi ett utdrag från Belastningsregistret (begärs från Rikspolisstyrelsen) 

Kontakta oss:

Nova Montessoriskola
Box 10201
434 23 Kungsbacka

Telefon: 0300-334 70

Besök oss:

Nova Montessoriskola F-5
Linimentsvägen 5
434 32 Kungsbacka 

Nova Montessoriskola 6-9
Gamla forsvägen 1A
434 47 Kungsbacka