Förskola

Förskolans verksamhet har sina lokaler på Lill-Nova och är indelade i två avdelningar, Solen eller Månen. Solen har barn i åldrarna 1-3 och Månen har barn i åldrarna 4-5. På förskolan finns material som stimulerar lusten till att läsa, räkna, utforska och studera. Miljön på Solen och Månen är anpassad till barnen och allt material är framtaget för att stimulera och stärka barnens självkänsla och ”jaguppfattning”.

En dag på Solen och Månen

  • God morgon
  • Arbetspass
  • Frukt
  • Lunch
  • Vila
  • Fri aktivitet och utelek
  • Mellanmål
  • Hej då

Kontakta oss:

Nova Montessoriskola
Box 10201
434 23 Kungsbacka

Telefon: 0300-334 70

Besök oss:

Nova Montessoriskola F-5
Linimentsvägen 5
434 32 Kungsbacka 

Nova Montessoriskola 6-9
Gamla forsvägen 1A
434 47 Kungsbacka