Ledning & Organisation

Novas styrelse

Styrelsen är huvudman och ansvarar för att skapa övergripande riktlinjer och förutsättningar för verksamhetens utveckling och för att Nova ska vara det bästa alternativet för våra barn.

I styrelsens ansvar ingår säkerställande av att utbildning och verksamhet genomförs i enlighet med skollagen och andra relevanta bestämmelser.

Föreningens styrelse består av fem till sju ordinarie ledamöter och en till två ersättare. Ordförande väljs vid årsmötet och vår nuvarande ordförande är Hanna Sjöstedt, ordforande@montenova.se

Alla ledamöter är föräldrar till barn i skolan och/eller förskolan. Till styrelsemötena är alltid skolchef inbjuden och vid behov även personalrepresentanter. Styrelsemöte hålls cirka 10 gånger per år. Varje år har föreningen en årsstämma där alla medlemmar bjuds in. Den ekonomiska föreningens medlemmar, d v s föräldrarna, väljer vid detta tillfälle styrelse.

Styrelsen har delegerat ansvaret för att leda den pedagogiska verksamheten till Skolchef.

I Skolchef, rektor för grundskolan och rektor för förskolans ansvar ingår att leda och utveckla den pedagogiska verksamheten avseende arbetsgivaransvar, elev/barn -ansvar, ekonomi och arbetsmiljö.

För att öka föräldramedverkan har styrelsen beslutat (april 2016) att ge styrelsemedlemmarna ett dedikerat ansvar att leda och driva ett antal arbetsgrupper. Se struktur nedan.

Kontakta oss:

Nova Montessoriskola
Box 10201
434 23 Kungsbacka

Telefon: 0300-334 70

Besök oss:

Nova Montessoriskola F-5
Linimentsvägen 5
434 32 Kungsbacka 

Nova Montessoriskola 6-9
Gamla forsvägen 1A
434 47 Kungsbacka