Fritidshemmet Galaxen

Fritidshem är för barn mellan 6-12 år vars föräldrar arbetar eller studerar.
Fritidshemmet Galaxen består av två avdelningar, Galaxen F-2 och Galaxen 3-5. På våra fritidsavdelningar arbetar fritidspedagoger, förskolelärare och barnskötare.
Fritidshemmet har som målsättning att ge barnen en meningsfull fritid och möjlighet att utveckla barnens sociala kompetens. Varje dag erbjuds det aktiviteter såsom utflykter till skogen, biblioteket, pyssel, spel och massa andra roliga saker.

En dag på F-2 respektive 3-5

  • 3-5 börjar med samling och F-2 börjar med utelek
  • Mellanmål
  • Aktiviteter

Kontakta oss:

Nova Montessoriskola
Box 10201
434 23 Kungsbacka

Telefon: 0300-334 70

Besök oss:

Nova Montessoriskola F-5
Linimentsvägen 5
434 32 Kungsbacka 

Nova Montessoriskola 6-9
Gamla forsvägen 1A
434 47 Kungsbacka