Medverkan av medlemmar

Som vårdnadshavare på Nova Montessoriskola har du stora möjligheter att bidra med din kunskap och kompetens genom ett aktivt deltagande i föreningen, via praktiskt arbete eller aktiv i styrelsen. Nova Montessoriskola drivs som en ekonomisk förening, helt utan vinstintresse. Vi vill att skolans medel i så stor utsträckning som möjligt ska komma verksamheten till godo.

Alla familjer har rätt att vara medlemmar i föreningen och betalar då en insats om 500 kronor. Insatsen ger en rösträtt vid årsmötet. Medlemskapet påverkar inte barnets rätt att gå i föreningens olika verksamheter. Föräldradeltagandet ser olika ut beroende på om ditt barn går i förskolan eller skolan men en aktiv föräldramedverkan är en självklarhet för oss!

På Nova är det alla föräldrars ansvar att:

  • Aktivt delta i uppgifter i barnets avdelning eller klass.
  • Delta på två städdagar per läsår.
  • Skolan har en välfungerande styrelse.
  • Medlemmar deltar på årsmötet, vid vilket styrelsen väljs.

Genom att vårdnadshavare bidrar med aktiv föräldramedverkan stöttar vi skolan, vi visar våra barn att vi är engagerade i deras vardag i skolan samtidigt som vi lär känna andra föräldrar och personal.

Vår förhoppning är att ni som föräldrar ska känna er delaktiga i skolan genom att vara aktiv i era arbetsgrupper. Ett stort engagemang i arbetsgrupperna är ett bra tillfälle att bibehålla och ständigt förbättra skolan för våra barn.

Hälsningar/Styrelsen

ordforande@montenova.se

Kontakta oss:

Nova Montessoriskola
Box 10201
434 23 Kungsbacka

Telefon: 0300-334 70

Besök oss:

Nova Montessoriskola F-5
Linimentsvägen 5
434 32 Kungsbacka 

Nova Montessoriskola 6-9
Gamla forsvägen 1A
434 47 Kungsbacka