Vision & Målsättning

Vision

En montessoriskola som följer tiden – in i framtiden. Vi utbildar öppna, nyfikna trygga individer – världsmedborgare.

Vårt uppdrag är att arbeta utifrån styrdokumenten, aktuell forskning och montessoripedagogikens värdegrund så att våra elever:
 • trivs och känner sig trygga
  • Vi lägger stor vikt vid att lära känna varandra i början av varje läsår
  • Alla elever blir sedda och bekräftade av all personal
  • All personal tar ansvar för eleverna i alla situationer
 • når kunskapskraven i alla ämnen
  • Vi sambedömer och analyserar gemensamt resultatet av nationella prov och betyg
  • Vi tydliggör mål och kunskapskrav för arbetet i skolan
  • Vi arbetar kollegialt och använder ny forskning
 • utvecklas maximalt utifrån sina möjligheter och förmågor
  • Vi anpassar centralt innehåll (Lgr11) årskursvis och reviderar årligen utifrån resultat, utvärdering och analys
  • Vi undervisar tematiserat och jobbar med förmågorna i ett sammanhang
  • Vi använder självskattning, formativ bedömning och kamratrespons för att hjälpa eleven ta nästa steg
 • lämnar Nova med god självkänsla och fortsatt lust att lära
  • Vi använder ett varierat undervisnings-och redovisningssätt och nyttjar ny teknik
  • Våra elever tränas i att ta ansvar och att göra egna val
  • Elevens tilltro till sina möjligheter skapas genom positiva förväntningar

Målsättning

En förskola, skola och fritidshem där barnen får ta plats, bli sedda och kan ha inflytande.

 • Målsättningen är att skapa kreativa, självständiga individer med stor social kompetens.

En röd tråd löper mellan förskola, skola och fritidshem och det finns ett uttalat samarbete mellan barn, personal och föräldrar som bygger på ömsesidig respekt för varandra.

Kontakta oss:

Nova Montessoriskola
Box 10201
434 23 Kungsbacka

Telefon: 0300-334 70

Besök oss:

Nova Montessoriskola F-5
Linimentsvägen 5
434 32 Kungsbacka 

Nova Montessoriskola 6-9
Gamla forsvägen 1A
434 47 Kungsbacka